Recull de 10 històries inconnexes

Autor: Joan Ferrer Serra

I    – Eudalda (1961) llegir >>

II   – La frontera (1962)

III  –

IV  –